Kunstzinnige therapie voor jongeren

Meestal is de puberteit een leuke periode waarin een kind zich in een razendsnel tempo ontwikkelt naar de volwassenheid. Maar helaas gaat het niet altijd vanzelf en kunnen er zich situaties voordoen waarin je je als ouders machteloos voelt. Juist in deze jaren waarin je kind op zoek is naar zijn eigen identiteit kan het fijn zijn om een extra steuntje in de rug krijgen. Kunstzinnige therapie kan hierbij aansluiten, hoewel een gesprek niet uit de weg gegaan wordt, is dit niet noodzakelijk. Je kind gaat zelf actief aan het werk door middel van kunstzinnige opdrachten. De kunstzinnige oefeningen zijn veelal gericht op ontspanning, zelfvertrouwen ontwikkelen, in je kracht staan, maar ook zichtbaar maken van dingen waar je mee bezig bent en daar op een creatieve manier oplossingen voor vinden. Deze manier kan een ingang zijn om een verandering teweeg te brengen die via het gesprek niet mogelijk leek te zijn.