Kunstzinnige therapie

Alles over kunstzinnige therapie

Wat is kunstzinnige therapie?

Kunstzinnige therapie is voor veel mensen een nog een onbekende vorm van therapie. Het probleem wordt bij deze therapie niet zozeer aangepakt door middel van het gesprek, maar het wordt benaderd door middel van creatieve opdrachten en werkvormen. De creatieve technieken die gebruikt worden zijn tekenen, schilderen en boetseren. Het is niet nodig om ervaring met deze technieken te hebben, de kunstzinnige oefeningen zijn laagdrempelig en voor iedereen uit te voeren. Kunstzinnige therapie vindt zijn oorsprong in de antroposofie, hierin staat het holistisch mensbeeld centraal. Vanuit de opleiding hebben wij geleerd om zowel regulier als vanuit de holistische visie te kunnen kijken, dit geeft een meerwaarde aan de therapie.

De therapie start met een intakegesprek waarin de hulpvraag geformuleerd wordt. De eerste twee of drie keer wordt er vrij geschilderd met aquarelverf op nat papier. Op basis van de intake, mijn observaties en de vrije schilderingen zal ik een behandelplan opstellen. Tijdens de sessies wordt er gewerkt met verschillende teken-, schilder- en boetseeropdrachten. Het behandelplan is persoonlijk maatwerk en zal als de situatie daar om vraagt, steeds worden bijgesteld, zodat de kunstzinnige opdrachten aansluiten bij de persoonlijke interesse en omstandigheden. Bij kinderen maak ik vaak gebruik van metaforen in sprookjes, verhalen of gedichten, die ondersteunend werken. De therapie zal meestal uit 12-14 sessies bestaan, waarbij er na de achtste sessie een tussenevaluatie plaatsvindt. Het kan zijn dat er meer sessies nodig zijn, dit gebeurt in overleg. De therapie wordt afgesloten met een evaluatiegesprek.

Kunstzinnige therapie kan ingezet worden bij psychische klachten, psychosomatische klachten en sociaal-emotionele problematiek.

Mijn kracht en expertise ligt bij faalangst, weinig zelfvertrouwen, stress, vermoeidheid en burn-out klachten.