Hoe ga ik te werk?

De therapie start met een intakegesprek. De eerste twee of drie keer wordt er vrij geschilderd, dit houdt in dat er met aquarelverf op nat papier wordt geschilderd. Op basis van de intake, mijn observaties en de vrije schilderingen zal ik een behandelplan opstellen.

Tijdens de sessies wordt er gewerkt met verschillende teken-, schilder- en boetseertechnieken. Het behandelplan is persoonlijk maatwerk en zal als de situatie daar om vraagt steeds worden bijgesteld, zodat de kunstzinnige opdrachten aansluiten bij de persoonlijke interesse en  omstandigheden. Bij kinderen maak ik veel gebruik van metaforen in sprookjes, verhalen of gedichten, die ondersteunend werken tijdens de therapie. De therapie zal meestal uit 12-14 sessies bestaan, waarbij er na de achtste sessie een tussenevaluatie plaatsvindt. Het kan zijn dat er meer sessies nodig zijn, dit gebeurt in overleg. De therapie wordt afgesloten met een evaluatiegesprek.

Voor meer informatie over kunstzinnige therapie zie:

www.kunstzinnigetherapie.nl